logoNscrollD

O nama

Advokatska kancelarija zastupa domaća i strana pravna i fizička lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima, postupcima izvršenja, i pruža odbranu u krivičnim i prekršajnim postupcima.

Delatnost Advokatske kancelarije je potpomognuta sa nekoliko stalnih saradnika koji su eminentni stručnjaci u svojim oblastima.

Advokatska kancelarija blisko sarađuje sa mnogim advokatskim kancelarijama.

  • Medijacija:
  • Advokat Smiljka B.Ninić je licencirani medijator
  • Poseduje specijalizovanu obuku iz oblasti zlostavljanja na radu - mobing i specijalizovanu obuku za posredovanje u porodično-bračnim odnosima
  • Kao posrednik posreduje u svim vrstama spora.
  • Članstvo u stručnim udruženjima:
  • Član Advokatske komore Beograd i Advokatske komore Srbije
  • Član NUMS-a Nacionalnog Udruženja Medijatora Srbije
  • Licencirani medijator sa liste medijatora pri Ministartstvu Pravde Srbije

smiljka

Advokat Smiljka B. Ninić

osnivač kancelarije

Oblasti rada

Krivično pravo

Odbrana | Zastupanje

Advokatska kancelarija postupa u svim krivičnim postupcima pred sudovima Republike Srbije. Advokatska kancelarija svojim klijentima pruža odbranu u krivičnim predmetima u Republici Srbiji, i zastupanje lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela.

Advokat poseduje sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela, kao i za zastupanje maloletnih lica koji se u postupku pojavljuju kao lica oštećena izvršenjem krivičnih dela.

 

Privredno pravo

Registrovanje, osnivanje i promene u privrednim društvima (AD, DOO itd.) Zastupanja privrednih društava pred Agencijom za privredne registre, kao i zastupanja privrednih društava pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti.

 

Građansko pravo

Advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima u oblastima: obligacionog prava, stvarnog prava, naslednog prava, porodičnog prava, medijskog prava i prava intelektualne svojine.

 

Obligaciono pravo

Sastavljanje svih ugovora i predugovora, naknada materijalne i nematerijalne štete, sticanje bez osnova (neosnovano obogaćenje).

Stvarno pravo

Smetanje poseda.

Nasledno pravo

Raspravljanja zaostvaštine-ostavinski postupak, sačinjvanja zaveštanja, sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspodeli imovine za života, ugovora o poklonu i dr.

Porodično pravo

Zaključivanja i razvoda braka, odnosa bračnih drugova, odnos roditelja i dece, zakonskog izdržavanja, usvojenja i starateljstva. 

Medijsko pravo

Zastupanje po tužbama za naknadu štete povodom odgovornosti medija za objavljivanje nepotpune ili neistinite informacije.

Intelektualna svojina

Autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu, i prava industrijske svojine: (patenti, korisni modeli, topografije integrisanih kola, nove biljne sorte, know-how), tzv. pravo znakova razlikovanja (žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime) i tzv. pravo konkurencije (suzbijanje nelojalne konkurencije).

Upravno pravo

Advokatska kancelarija pruža usluge savetovanja fizičkim i pravnim licima, kao i njihovo zastupanje pred organima državne uprave i pred Upravnim sudom.

 

Ustavno pravo

Advokatska kancelarija pruža usluge pravnog savetovanja fizičkim i pravnim licima koja smatraju da su im određena Ustavom garantovana prava uskraćena. Takođe, advokatksi tim kancelarije pruža usluge zastupanja pred Ustavnom sudom u postupcima ustavnih žalbi i zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti pravnih akata.

 

Kontakt

Prijem stranaka: Molerova 4, Beograd

Delatnost kancelarije se prostire na celoj teritoriji Srbije.

Mobilni: 063 234 380

Email:office@advokat-ninic.rs


Prijem stranaka zakazivanjem na telefon, po dogovoru